050 505 1080 ns@nyholmsolutions.fi

Så kan ditt företag bli mer effektivt med hjälp av digitala lösningar

Digitalisering handlar inte enbart om nya sätt att kommunicera och hantera data. I slutändan måste man som företag göra digitaliseringen till en integrerad del av sin affärsmodell om man vill fortsätta vara konkurrenskraftig.

Vi i Norden har lång erfarenhet av att arbeta digitalt, och många företagare befinner sig mitt i det som brukar kallas för den digitala transformationen. Denna utveckling påverkar alla i samhället och drivs bland annat av all den data många företag har på sina servrar. Data som man nu börjar inse att man kan nyttja på olika sätt.

Smart nyttjande av data kan innebära många saker: nya sätt att sköta och driva sitt bolag, nya affärsmodeller, minskade kostnader och nya sätt att samarbeta på. Samtidigt är det ett faktum att många små och medelstora svenska bolag har kommit olika långt i sin egen digitalisering. Här kan vi på Nyholm solutions stötta er i ert arbete genom att erbjuda lösningar som inte bara effektiviserar er egen verksamhet, utan även hjälper era kunder i slutändan.

På Nyholm Solutions har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag navigera i det nya digitala landskapet. Bland våra projekt finns flera system för hantering av produktion som ofta omfattar både embedded/IoT-automation och serverbaserade lösningar.

Vi hanterar även projekt som innefattar appar, webbapplikationer samt integrering mellan olika system. Bland annat har vi tillverkat system för övervakning och styrningar för räddningstjänst och flygledning.

Varje förfrågan är unik och vi har inga problem att rekommendera färdiga lösningar om det är det mest kostnadseffektiva och samtidigt det enklaste alternativet för er verksamhet. Men det är även bra att veta att egenutvecklade system kan ge konkurrensfördelar.

Har du rutiner och arbetssätt som är viktiga för just din verksamhet kan vi alltid erbjuda individanpassade lösningar som är utformade för just dina behov. Vi kan även göra integreringar som pratar med dina existerande program, till exempel fakturatjänster och affärssystem.

Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Läs mer om vår verksamhet på https://nyholmsolutions.fi.  

Tre anledningar för dig att titta närmare på digitala företagslösningar:

1. Effektiviteten blir bättre

Ingen tycker om att fylla i Excel-dokument manuellt. När möjligheten att automatisera uppgifter som tidigare var både tidskrävande och repetitiva sparar man både tid och pengar. Inte minst genom nya arbetsmetoder och nya strategier som enkelt kan anpassas till rådande verklighet.

2. Ökad produktivitet

Företag som använder sig av digitala lösningar för att automatisera processer kommer även se en ökning när det kommer till produktiviteten hos de anställda. Detta är särskilt viktigt hos mindre bolag som kan spara in pengar på kostsamma arbetstimmar när arbetet automatiseras.

3. Förbättrad lönsamhet

Man brukar säga att data är den nya oljan och det gäller även hos många små- och medelstora bolag. Sänkta driftskostnader på grund av digitalisering innebär bättre marginaler och ökade intäkter hos dig som småföretagare.