050 505 1080 ns@nyholmsolutions.fi

Your Business

Our Solution

Vi utvecklar företagsanpassade programlösningar, appar och integrationer mellan system.

KUNSKAP & TJÄNSTER

Vi hjälper företag att effektivera och digitalisera sin verksamhet med olika programlösningar. Vi erbjuder allt från hårdvarulösningar till webbaserade applikationer. Se våra referenser för konkreta projekt vi utvecklat.

Programlösningar

Program anpassade enligt kundens behov.

Appar

Mobilappar gör användaren mer interaktiv.

Embedded & IoT

Styrningar och uppsamling av data från klienter.

Webbapplikationer

Smidiga webbappar ökar tillgängligheten.

Integrationer

Dra nytta av data från utomstående system.

PLC

Maskinstyrningar och kommunikation till server.

Your Business

Kunder är viktiga för oss. Vi vill erbjuda lösningar som inte bara gör er verksamhet effektivare utan också hjälper era kunder.

Our Solution

KUNDER & PROJEKT

Nedan finns några av våra större och fortgående referensprojekt. Utöver dessa har vi gjort många mindre projekt åt kunder i olika branscher.

Asctel Oy – Fjärrstyrning och övervakning

Vi har utvecklat ett helhetskoncept för fjärrstyrning och övervakning. Programmen används i Finland inom räddningstjänsten och på flygplatser. Användare finns även i utlandet.

Koncept

Via ett visuellt gränssnitt kan användaren bevaka och styra befolkningssyddsalarm och enheter på fältet. Version 2 har även  karta där användaren i realtid kan övervaka brandbilar och deras kommunikation i krissituationer.

Enheter på fältet styr och loggar data från t.ex. larm, dörrar, batterinivåer och temperaturer. Enheterna kommunicerar med servern via flera kommunikationsalternativ för att trygga kommunikationen i alla situationer.

Teknik

Version 1 av servern är Windowsbaserad. Kommunikationsprotoll som den stöder är CCIR (UHF, VHF), TETRA (Virve) meddelanden, IP samt möjlighet att lagra röst från TETRA och VoIP.

Version 2 av servern är Linuxserver med ett webbaserat användargränssnitt. Kommunikation via TETRA (radio + IP via central)  och IP (MQTT). Lagring av platsdata gör att fordon kan följas på karta.

Version 1 av klienten är en lighweight embedded PIC microcontroller. Kommunikation via CCIR,  TETRA (SDS + Status) samt IP via extern modul.

Version 2 av klienten är en embedded Linux dator. Kommunikation via TETRA (SDS + Status), MQTT, SMS och e-post.

Fördelar

Asctel har under många år installerat och utfört service på befolkningsskyddsalarm åt räddningstjänsten. Med programlösningar för fjärrstyrning och övervakning har nu Asctel möjlighet att erbjuda sina kunder en helhetslösning.

Programmen ger räddningstjänsten möjlighet att utföra de månatliga testerna av utrustningen automatiskt. Användaren får en tydlig överblick på hur utrustningen fungerar så servicepersonal behöver skickas ut endast dit och när behov finns, vilket både sparar pengar och ger bättre säkerhet för befolkningen.

FoxCraft – Farmplanner

Vi har utvecklat ett helhetskoncept som hjälper farmaren med det dagliga arbetet på farmen.

Koncept

Farmplanner består av tre delar. En webbapplikation för administration och statistik, mobilappen Farmplanner GO och utfodringsdatorn FpFeeder.

De tre delarna ger en helhet för planering, uppföljning och hjälp i det praktiska farmarbetet. De olika delarna kommunicerar med varandra och en justering i appen anpassar automatiskt fodermängden vid utfodring.

Teknik

På den Linuxbaserade servern analyseras och genereras data. Via webbapplikationen har användaren ett verktyg för planering och analys av djuravel, utfodringar och kvalitet. Servern har även integrationer till externa tjänster för datainsamling.

Farmplanner GO är en mobilapp för Android och iPhone. Via denna sköter farmararbetare det praktiska arbetet på farmen. Appen fungerar offline och synkroniserar med servern när internetuppkoppling finns tillgänglig.

FpFeeder är en utfodringsdator baserad på embedded Linux med ett visuellt användargränssnitt. Den hämtar  utfodringsdata från servern och skickar utförda utfodringar tillbaka till servern. Den är kopplad till truckens hårdvara och styr automatiskt utfodringen. Datorn fungerar offline och synkroniserar med servern när internetuppkoppling finns tillgänglig.

Fördelar

Från tidigare har funnits flera separata system som inte kommunicerar med varandra. Därtill har funnits flera skeden som dessa övriga system inte hanterar. 

Med ett helhetssystem som Farmplanner har FoxCraft möjlighet att erbjuda sina kunder ännu en tjänst som förenklar farmningen. Förutom att optimera arbetet ger Farmplanner möjlighet till uppföljning som inte tidigare varit möjlig, genom att kombinera data från alla olika skeden.

Flera kunder – Produktionshantering

Vi har utvecklat system för produktionshantering. Detta inkluderar program för den praktiska produktionen, planering och uppföljning samt kundsidor och appar.

Koncept

Planering
Planering görs oftast smidigast via en anpassad webbapplikation. Förutom planering av produktionens olika skeden på dag eller minutnivå inkluderas ofta inkommande logistik för JIT produktion.

Produktion
Till produktion hör registrering av arbetsskeden samt fel och egenskaper på produkter. Utveckling av mjukvara till specialmaskiner i produktion är en del av konceptet.

Uppföljning
För att vidare optimera produktion behövs uppföljning och analys av data. En korrekt datainsamling från planering och produktion möjliggör en effektiv uppföljning.

Kundsidor och appar
Via optimerade kundsidor hålls kunden informerad och kan själv uppdatera viss data. Det ger både tidsbesparing och en nöjdare kund.

Teknik

En anpassad webbapplikation på Linuxserver ger pålitlig bas för planering av logistik och produktion. Servern används också för behandling av data för produktion och analys. Servern hanterar också integrationer till externa system.

I produktion kan mobilapp eller ett embedded system fungera som klient. Klienten interagerar med arbetare och/eller maskiner och skickar info till servern. För maskinstyrningar används PLC-styrning eller en kombination av klientdator och PLC. Tidskritiska applikationer fungerar oberoende av server och synkroniserar till servern med en kort fördröjning.

För analys och visualisering av data används både egna och färdiga externa alternativ, beroende på vad som är bäst lämpat.

Fördelar

Ett produktionssystem anpassat efter verksamheten ger fördelar mot konkurrenter. Produktion, planering och kundsidor fås användarvänliga och effektivare. En delaktig kund får ett mervärde och vet när och vad som händer.

Som ett delmål i vår hållbara utveckling beslutade vi ifjol att ta ibruk en pappersfri produktionshantering. För att förverkliga detta mål har vi med hjälp av Nyholm Solutions utvecklat ett skräddarsytt produktionsplanerings system. Med systemet behöver vi inte mer manuell planering utan allt sköts automatiskt, i realtid, effektivt och online utan papper. Vi kallar systemet vår ”Mentor”, eftersom det vägleder oss till en mer hållbar och effektivare produktion.

Orapac växer och i takt med en ökad orderingång så krävs smarta och effektiva system som optimerar produktionens alla tillverkningssteg automatiskt. Där har vi sett Nyholm Solutions som en viktig pusselbit.

Fredric Tidström

VD, Orapac

PRODUKTER

Våra produkter bygger på ett standardkoncept och kan användas som sådana eller anpassas enligt behov.

Trolle - Tidsuppföljning och uppgifter

Trolle är ett program som är speciellt utformat för företag verksamma inom underhåll, bygg och andra servicearbeten.

 I Trolle finns annat arbetstidsuppföljning, projekt, uppgiftshantering, automatiserade produkter, fordon, rapporter och integreringar till ekonomisystem. Läs mer

Info-app

Behöver er kommun, förening eller företag en egen app för att informera och samla info? Infosidor, nyheter, notiser, platser och insamling av feedback.

Kontakta Andreas på 050-505 1080 för mer information.

 

Tickt.fi - Biljetter smidigt

Köp, registrera och läs biljetter. Tickt används bland annat av Kronoby kommun för bussbiljetter till skoltransporter.

Kontakta Andreas på 050-505 1080 för mer information.

Kontakta oss

Kontakt

Nyholm Solutions Oy Ab
Storgatan 8
68600 Jakobstad, Finland

Öppet

Kontor: 8 – 16

Telefon

050 505 1080 / Andreas Nyholm