Tjänster


Nyholm Solutions planerar och utvecklar skräddarsydda program för företag.  Med program och system anpassade för verksamheten  fås ett effektiv och konkurrenskraftigt företag. Vad en systemutveckling innebär i praktiken varierar enligt bransch. Några frågeställningar för att identifiera behoven:

  1. Var i vår verksamhet finns det personalresurser med ett enformigt arbete?
  2. Vilken personal har arbetsmoment som är onödigt tidskrävande?
  3. Vad vet vi om de olika arbetsskedena i produktionen. Kan vi samla in data för att förbättra produktionen eller använda data som mervärde åt våra kunder?
  4. Hur ser företaget och marknaden ut idag och hur kan det se ut om 5 år. Kan vi investera i nyutveckling för att få konkurrensfördelar?

Företag är olika och alla har sina specifika behov. Kom ihåg att det är skillnaderna som ger konkurrensfördelar.

 

Välj rätt typ av program

Rätt program på rätt plats. Vi har erfarenhet av olika typer av program. Speciellt kommunikation mellan olika typer av program hör till vår specialitet. Kontakta oss så ser vi över en helhetslösning. Listan nedan ger en överblick på vilka typer av program som används i dagsläget.

 

Webbaserade program

Webbaserade program fungerar överallt utan installationer och gör företaget mera tillgängligt. T.ex. med en kundsida blir kunden delaktig och hjälper ditt företag att bli bättre. Samtidigt förstärks företagets image och kunden får ett mervärde. Eftersom webbaserade program är mest flexibla och enklare i underhåll blir de allt mer vanliga. Vid behov kan webbaserade program även fungera offline utan nätverk.

 

Program (appar) för telefoner

Ett webbaserat program kan ofta enkelt anpassas för telefonen. Vill man därtill utnyttja telefonens funktionalitet, såsom kamera, sensorer o.s.v. kan man baka in det webbaserade programmet i en app till telefonen. En sådan s.k. hybrid-app är ofta det bästa och förmånligaste sättet att få en företagsapp.

 

PC-baserade program

PC-baserade program är i dagsläget inte lika vanliga som för 10 år sedan. Speciellt på kontoret och vid övervakning har de ofta ersatts av webbaserade program.  Ett PC-program kan dock vara lämpligt vid specifika styrningar och kommunikation med lokala utrustningar. Även för andra specifika ändamål där det är viktigt att programmet fungerar lokalt på en dator är PC-baserade program fortfarande mest lämpade.

 

Inbyggda (embedded) system och program

Ett inbyggt system är en elektronikkrets med inbyggd dator. Tidigare gjordes oftast anpassade program för inbyggda system, men allt eftersom tekniken utvecklats görs programmen nu mer som vanliga PC-program där datorn i kretsen har ett operativsystem som oftast kör Linux. Det ger en billigare och mångsidigare lösning. Undantaget till detta är specialutrustning eller massproduktion.

 

PLC-program

PLC-program används inom industrin för att styra maskiner. Till en PLC är det enkelt att koppla olika typer av styrningar och sensorer. Vid användning av mångsidigare PLC’s går det att bygga upp en smart helhet där PLCn kommunicerar direkt med resten av systemen.