Referenser


FoxCraft – Produktionssystem för farmtjänster och kundsidor

Nyholm Solutions har utvecklat ett produktionssystem för administration av farmtjänster samt kundsidor där kunder kan följa upp skinnen och aktivt delta i processen.

Farmning är en bransch med två arbetstoppar, parning i mars-april och pälsning i november-december. För att underlätta för farmaren erbjuder FoxCraft farmtjänster åt rävfarmare. Under pälsningsperioden erbjuds farmarna olika tjänster som ingår i pälsningsprocessen. Vid parning erbjuder FoxCraft farmarna ett avelssystem där leverans av sperma till farmen, förenklar parningen samt hjälper farmaren att förbättra den redan högkvalitativa finska blåräven.

Vid pälsning hanteras dagligen tusentals skinn av ett tiotal olika kunder. För att hålla ordning på vad som skall göras och vad som blivit gjort behövdes ett system för planering och uppföljning. Pälsningsplaneringen görs i god tid, men eftersom oförutsedda förändringar i verksamheten kan dyka upp så gott som dagligen under den stressigaste tiden måste planeringen vara flexibel. De olika skedena i pälsningsprocessen är tidsmässigt beroende av varandra så systemet måste se till att helhetsplaneringen hålls uppdaterad vid ändringar. Väl inne i produktionen registreras skinnen regelbundet vilket ger både tids- och kvalitetsuppföljning av produktionen. Även maskiner som utvecklats under åren har kopplats till produktionssystemet, både till styrning och uppföljning.

Vid leverans av över 1000 dagliga doser Jungarline-sperma till ett tiotal kunder behövdes ett system för att hantera hanar, beställningar och leveranser av sperma. Då farmarna dagsvis beställer de doser de behöver och doserna levereras till farmen inom några timmar sker allt i realtid.

En enkelt hanterbar planering som genererar arbetscheman ger ett förutsägbart och stabilare arbetsflöde. Utförda tjänster sätts in i systemet i realtid eller dagligen, beroende på arbetsmoment. Detta och en anpassad uppföljning gör att FoxCraft kan fokusera på att optimera och utvidga sin verksamhet utan att oroa sig över den ökade informationsmängd en utvidgning innebär. Kundsidor ger mervärde åt FoxCrafts kunder då de enkelt kan följa med sina beställningar och skinn.

 

Asctel – Program för fjärrstyrning och övervakning

Nyholm Solutions har utvecklat ett program för fjärrstyrning och övervakning av befolkningssyddsalarm. Version 2 är även anpassad för räddningstjänsten och realtidshantering av krissituationer.

Asctel har under många år installerat och utfört service på befolkningsskyddsalarm åt räddningstjänsten. Befolkningsskyddsalarmen som finns ute på fältet kan styras och övervakas via flera olika tekniker, bl.a. TETRA statusmeddelanden, CCIR-meddelanden samt IP-meddelanden. Däremot har det inte funnits ändamålsenliga program för att både styra och övervaka befolkningsskyddsalarmen och samtidigt få en helhetsbild hur utrustningen på fältet fungerar. Programmet ger även möjlighet för räddningstjänsten att följa med sina fordon, både på karta och i en överskådlig tabell. I krissituationer finns möjlighet att omlokalisera resurserna enligt behov och alla som följer med situationen ser uppdateringar i realtid.

Med ett program för fjärrstyrning och övervakning av befolkningssyddsalarm har nu Asctel möjlighet att erbjuda sina kunder en helhetslösning. Programmet ger räddningstjänsten möjlighet att utföra de månatliga testerna av utrustningen automatiskt. Via programmet fås en tydlig överblick på hur utrustningen fungerar så servicepersonal behöver skickas ut endast dit och när behov finns. Detta både sparar pengar och ger bättre säkerhet för befolkningen. Förutom räddningstjänsten i Västra, Mellersta och Östra Nyland har Asctel också fått möjlighet att leverera programmet till kunder utomlands.

 

FoxCraft – Farmplanner

Nyholm Solutions har utvecklat ett system som ger farmaren en helhetslösning för administration av farmen.

För att göra det dagliga arbetet på farmen enklare och överskådligare behövs ett helhetssystem. Från tidigare har funnits flera separata system som inte kommunicerar med varandra. Därtill har funnits flera skeden i farmningen som dessa övriga system inte hanterar. Med ett helhetssystem finns möjligheter för farmnäringen som inte tidigare varit möjligt. Farmplanner består av tre huvuddelar:

  1. Webbaserad applikation där alla data samt logiken finns. Farmaren kan även ställa in hur Farmplanner skall fungera i de olika arbetsmomentena.
  2. Farmplanner GO. En mobilapplikation som används i det dagliga farmarbetet. Fungerar även offline utan nätverk.
  3. FpFeeder. Specialutvecklad dator för utfodring i farmen. Kan kopplas in på alla utfodringstruckar. Fungerar offline och data synkroniseras med serven.

Med ett helhetssystem för farmning har nu FoxCraft möjlighet att erbjuda sina kunder ännu en tjänst som förenklar farmningen. Förutom att förenkla arbetet ger Farmplanner möjlighet till uppföljning som inte tidigare varit möjlig, genom att kombinera data från alla olika skeden.

 

Nautor – Garanti- och kvalitetsuppföljning

Nyholm Solutions har utvecklat ett webbaserat program för garanti- och kvalitetsuppföljning.

Nautor’s Swan är ett respekterat kvalitetsmärke på marknaden och Nautor har tillverkat segelbåtar sedan 1966. I dagsläget har Nautor levererat över 1900 båtar till köpare över hela världen. Vid tillverkning av produkter dyker det ibland upp olika fel som åtgärdas på garanti. En specialprodukt som en båt har vanligen några mindre garantifall under garantitiden. Tidigare har dessa hanterats via skilda excel-dokument för varje yacht. Med tiden blev det svårt och tidskrävande att hålla reda på enskilda fall, speciellt eftersom vissa kunder ringer, medan andra skickar e-post. Dessutom kan det vara olika personer på kundsupporten som tar emot informationen.

Med ett webbaserat system för garanti- och kvalitet feedback kan nu båtägaren och kaptenen själva logga in och skriva in ett nytt garantifall, vilket förenklar för supportpersonalen. När Nautors kunder är inloggade kan de följa med hur ett garantifall framskrider. Kunden hålls informerad och vet när saker och ting planeras att ske. Kunden kan också fylla i mera information samt ladda upp bilder och dokument som hjälper Nautors personal att åtgärda nämnda garantifall. Nautors personal kan fylla i uppgifter direkt ifall kunder ringer. Informationen hålls centrerad och alla kan enkelt följa med hur processen framskrider. Kvalitetsuppföljning där personalen kan kategorisera och följa upp var fel uppstår.

Eftersom all information är centralt lagrad är den enklare att hantera, både i realtid och för uppföljning. Det nya systemet är kostnadseffektivare och dessutom förstärker det Nautors image då informationsflödet till deras kunder förbättras. Kvalitetsuppföljning gör det enklare att följa upp var fel uppstår och korrigera dessa redan i produktionsskedet.