Nyholm Solutions Oy Ab är ett IT-företag i Jakobstad, grundat 2004. Vi gör företagsanpassade program med fokus på produktionsplanering och uppföljning. Vi jobbar i hela landet men kunderna finns huvudsakligen i Österbotten och huvudstadsregionen.

Vi fokuserar huvudsakligen på webbapplikationer, IoT, M2M-kommunikation samt program för industri. Våra tjänster lämpar sig bäst när standardlösningar inte är optimala, främst p.g.a kundens bransch eller behov.

Vår målsättning är att göra programmen åt kunderna så lättanvända som möjligt, utan att dra ner på funktionaliteten. Dessutom är det viktigt att ta eventuella framtida behov i beaktande redan i planeringsskedet, så hålls planeringen alltid ett steg före.

Kontakta oss för en genomgång på hur vi kan hjälpa er att förbättra hanteringen av era rutiner och data på bästa möjliga sätt.