Referenssit


FoxCraft – Tuotantojärjestelmä tarhapalvelujen ja asiakassivujen hallintaan

Nyholm Solutions on kehittänyt tuotantojärjestelmän tarhapalvelujen ja asiakassivujen hallinnoimiseksi. Sivujen kautta asiakkaat voivat seurata nahkojen käsittelyn etenemistä ja osallistua aktiivisesti prosessiin.

Tarhauksessa on kaksi kiireistä sesonkia: paritus maalis-huhtikuussa ja nahoitus marras-joulukuussa. Helpottaakseen tarhaajien työtä FoxCraft tarjoaa kettutarhoille tarhauspalveluja. Nahoitusaikana tarhaajille tarjotaan nahoitusprosessiin sisältyviä eri palveluja. Paritusta varten FoxCraft tarjoaa tarhaajille siitosjärjestelmää, jonka kautta tapahtuva siemennesteen toimitus tarhoille helpottaa paritusta ja auttaa tarhaajaa parantamaan jo ennestään korkeatasoista suomalaista sinikettua.

Nahoitusaikana käsitellään päivittäin tuhansia nahkoja kymmenille eri asiakkaille. Voidakseen pitää silmällä, mitä tulee tehdä ja mitä on jo tehty, tarvittiin suunnittelu- ja seurantajärjestelmä. Nahoitussuunnittelu tehdään hyvissä ajoin, mutta koska stressaavimpana aikana liiketoiminnassa voi ilmaantua ennakoimattomia muutoksia lähes päivittäin, suunnittelun on oltava joustavaa. Nahoitusprosessin eri vaiheet ovat ajallisesti toisistaan riippuvaisia, joten järjestelmän on varmistettava, että kokonaissuunnitelma pysyy päivitettynä muutosten yhteydessä. Tuotantoprosessin aikana nahat rekisteröidään säännöllisesti, mikä mahdollistaa sekä tuotannon aika- että laatuseurannan. Myös vuosien varrella kehitetyt koneet on liitetty tuotantojärjestelmään – sekä ohjaukseen että seurantaan.

Yli 1000 päivittäisen Jungarline-siemennesteannoksen toimittamiseen kymmenille asiakkaille tarvittiin järjestelmä urosten, tilausten ja siemennestetoimitusten hallintaan. Koska tarhaajat tilaavat päivittäin tarvitsemansa annoksensa ja annokset toimitetaan tarhaan muutamassa tunnissa, kaikki tapahtuu reaaliajassa.

Helposti hallittava, työaikataulut luova suunnittelu mahdollistaa ennakoitavan ja vakaamman työnkulun. Suoritetut palvelut lisätään järjestelmään reaaliaikaisesti tai päivittäin työtehtävistä riippuen. Tämän ja räätälöidyn seurannan avulla FoxCraft voi keskittyä liiketoimintansa optimointiin ja laajentamiseen ilman huolta laajenemisen mukanaan tuomasta lisääntyneestä tietomäärästä. Asiakassivut antavat FoxCraftin asiakkaille lisäarvoa, sillä he voivat helposti seurata tilauksiaan ja nahkojensa käsittelyn etenemistä.

 

Asctel – Sovellus kauko-ohjaukseen ja valvontaan

Nyholm Solutions on kehittänyt sovelluksen väestönsuojeluhälyttimien kauko-ohjaukseen ja valvontaan. Versio 2 on lisäksi mukautettu pelastustoimelle ja kriisitilanteiden reaaliaikaiseen hallintaan.

Asctel on monien vuosien ajan asentanut ja huoltanut väestönsuojeluhälyttimiä pelastustoimelle. Kentällä olevia väestönsuojeluhälyttimiä voidaan ohjata ja valvoa useilla eri tekniikoilla, kuten TETRA-tilaviestit, CCIR-viestit ja IP-viestit. Saatavilla ei kuitenkaan ole ollut tarkoituksenmukaisia sovelluksia, joilla väestönsuojeluhälyttimiä voitaisiin ohjata ja valvoa ja jotka samalla antaisivat kokonaiskuvan siitä, miten laitteet toimivat kentällä. Sovelluksen ansiosta pelastustoimi pystyy myös seuraamaan ajoneuvojansa sekä kartalla että havainnollisessa taulukossa. Kriisitilanteissa resursseja on mahdollista siirtää tarpeen mukaan, ja kaikki tilannetta seuraavat näkevät päivitykset reaaliajassa.

Väestönsuojeluhälyttimien kauko-ohjaus- ja valvontasovelluksen avulla Asctel pystyy nyt tarjoamaan asiakkailleen kokonaisratkaisun. Sovelluksella pelastustoimi voi suorittaa laitteiston kuukausittaiset testit automaattisesti. Sovelluksen avulla saadaan selkeä yleiskuva siitä, miten laitteet toimivat, joten huoltohenkilökuntaa tarvitsee lähettää ainoastaan sinne, missä sitä tarvitaan ja silloin, kun sitä tarvitaan. Tämä säästää sekä rahaa että parantaa väestön turvallisuutta. Länsi-, Keski- ja Itä-Uudenmaan pelastustoimien lisäksi Asctel on pystynyt tarjoamaan sovellusta ulkomaisille asiakkaille.

 

FoxCraft – Farmplanner

Nyholm Solutions on kehittänyt järjestelmän, joka tarjoaa tarhaajille kokonaisratkaisun tarhan hallintaan.

Jotta päivittäinen työ tarhalla olisi helpompaa ja selkeämpää, tarvitaan kokonaisvaltainen järjestelmä. Aiemmin on ollut useita erillisiä järjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Lisäksi tarhauksessa on useita vaiheita, joita nämä muut järjestelmät eivät pysty käsittelemään. Kokonaisvaltainen järjestelmä tarjoaa tarhauselinkeinolle mahdollisuuksia, jotka eivät ole aikaisemmin olleet mahdollisia. Farmplanner koostuu kolmesta pääosasta:

  1. Verkkopohjainen sovellus, jossa on kaikki tiedot ja logiikka. Tarhaaja voi myös määrittää, miten Farmplanner toimii eri työtehtävissä.
  2. armplanner GO. Mobiilisovellus tarhan päivittäiseen työhön. Toimii myös offline-tilassa ilman verkkoyhteyttä.
  3. FpFeeder. Erikoiskehitetty tietokone eläinten ruokintaan tarhalla. Voidaan liittää kaikkiin ruokintatrukkeihin. Toimii offline-tilassa, ja tiedot synkronoidaan palvelimen kanssa.

Tarhoille suunnitellun kokonaisvaltaisen järjestelmän ansiosta FoxCraft voi nyt tarjota asiakkailleen vielä yhden tarhausta helpottavan palvelun. Yhdistämällä tiedot kaikista eri vaiheista Farmplanner tarjoaa työn helpottamisen lisäksi mahdollisuuden seurantaan, joka ei aikaisemmin ollut mahdollista.