Palvelut


Nyholm Solutions suunnittelee ja kehittää räätälöityjä sovelluksia yrityksille. Liiketoimintaan mukautetut sovellukset ja järjestelmät mahdollistavat tehokkaan ja kilpailukykyisen yrityksen. Se, mitä järjestelmän kehitys tarkoittaa käytännössä, vaihtelee toimialan mukaan. Joitakin kysymyksiä tarpeiden tunnistamiseksi:

  1. Millä liiketoimintamme alueella on henkilöstöresursseja yksitoikkoisessa työssä?
  2. Millä henkilöstöllämme on työtehtäviä, jotka vievät tarpeettomasti aikaa?
  3. Mitä tiedämme tuotannon eri työvaiheista. Voimmeko kerätä tietoja tuotannon parantamiseksi tai käyttää tietoja lisäarvon tarjoamiseksi asiakkaillemme?
  4. Miltä yritys ja markkinat näyttävät tällä hetkellä ja miltä ne voivat näyttää 5 vuoden kuluttua. Voimmeko investoida uuden kehittämiseen saavuttaaksemme kilpailuetua?

Yritykset ovat erilaisia, ja kaikilla on omat erityistarpeensa. Muista, että nimenomaan erot antavat kilpailuetua.

 

Valitse oikeanlainen sovellus

Oikea sovellus oikeassa paikassa. Meillä on kokemusta erilaisista sovelluksista. Erikoisalaamme on erityisesti viestintä erilaisten sovellusten välillä. Ota meihin yhteyttä ja voimme tarkastella kokonaisratkaisua. Alla oleva luettelo antaa yleiskuvan tällä hetkellä käytetyistä sovellustyypeistä.

 

Verkkopohjaiset sovellukset

Verkkopohjaiset sovellukset toimivat kaikkialla ilman asennusta ja tekevät yrityksestä helpommin saavutettavan. Esimerkiksi asiakassivun avulla asiakas sitoutuu yritykseen ja auttaa yritystäsi tulemaan paremmaksi. Samalla yrityksen imago vahvistuu ja asiakas saa lisäarvoa. Koska verkkopohjaiset sovellukset ovat joustavimpia ja helpommin huollettavia, ne ovat yhä yleisempiä. Tarvittaessa verkkopohjaiset sovellukset toimivat myös offline-tilassa ilman verkkoyhteyttä.

 

Mobiilisovellukset

Verkkopohjainen sovellus voidaan usein mukauttaa helposti puhelimeen. Jos halutaan lisäksi käyttää hyväksi puhelimen toimintoja, kuten kameraa, antureita jne., verkkopohjainen sovellus voidaan sisällyttää mobiilisovellukseen. Tällainen ns. hybridisovellus on usein paras ja edullisin tapa saada yrityssovellus.

 

Tietokonepohjaiset sovellukset

Tietokonepohjaiset sovellukset eivät nykyisen ole yhtä yleisiä kuin 10 vuotta sitten. Erityisesti toimistoissa ja valvonnassa ne on usein korvattu verkkopohjaisilla sovelluksilla. Tietokonesovellus voi kuitenkin olla tarkoituksenmukainen, kun kyse on paikallisella laitteistolla suoritettavasta erityisestä ohjauksesta ja viestinnästä. Myös muihin erityistarkoituksiin, joissa on tärkeää, että sovellus toimii paikallisesti tietokoneella, tietokonepohjaiset sovellukset soveltuvat edelleen parhaiten.

 

Sulautetut järjestelmät ja sovellukset

Sulautettu järjestelmä on elektroniikkapiiri, johon on sulautettu tietokone. Aiemmin sulautettuihin järjestelmiin tehtiin pääasiassa räätälöityjä sovelluksia, mutta tekniikan kehittyessä sovellukset tehdään nykyisin useammin tavallisiksi tietokonesovelluksiksi, joiden piiriin sulautetussa tietokoneessa on käyttöjärjestelmä, joka on useimmiten Linux. Tällainen ratkaisu on edullisempi ja monipuolisempi. Poikkeuksena tästä ovat erikoislaitteet tai massatuotanto.

 

PLC-ohjelmat

PLC-ohjelmia käytetään teollisuudessa koneiden ohjaamiseen. PLC:hen voidaan liittää helposti erilaisia ohjauksia ja antureita. Käytettäessä monipuolisempia PLC:itä voidaan rakentaa älykäs kokonaisuus, jossa PLC kommunikoi suoraan muiden järjestelmänosien kanssa.